Bezpečnost

Card management

Card management je základní nezbytnou součástí každého systému čipových karet. Zajišťuje celý životní cyklus čipové karty od žádosti o vydání karty, přes její výrobu, vydání, používání až po likvidaci karet. Jsou v něm uloženy informace jak o jednotlivých kartách, tak o držitelích karet, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Jednotlivé funkcionality Card management systému jsou odvozeny od fází životního cyklu karet:

  • Příjem a zpracování žádosti o vydání karty, založení nového klienta a uložení dat.
  • Zadání příkazu k výrobě karty, zajištění grafické a datové personalizace karty.
  • Řízení distribuce vyrobených karet na kontaktní místa, nahrání dat a výdej uživatelům.
  • Zajištění vydání nové karty při její závadě, krádeži, ztrátě nebo po skončení platnosti karty.
  • Aktualizace údajů o kartě a o klientech.
  • Zajištění zpětného vybírání karet k likvidaci, případně výmaz dat klienta z databáze.
  • Předávání dat dalším systémům, reporting.
  • Black List karet.

V rámci systému Card management jsou k dispozici nejen rozhraní pro administraci a zadávání dat, ale i funkcionality pro grafické úpravy fotografií apod. Card management společnosti XT-Card je osvědčené a spolehlivé řešení, které zvládne i ty největší nároky na systém kladené, jak dokládá jeho nasazení v projektu In-karty Českých drah, kde systém v současnosti eviduje cca 600 tisíc karet.

Terminal management

Při správě většího množství různých terminálů a ostatních akceptačních zařízení není možné se obejít bez systému Terminal management. Tento systém monitoruje činnost a stav jednotlivých zařízení, lze tak zjistit jak poruchové stavy nebo základní požadavky na běžnou údržbu, například zaslání požadavku na výměnu papíru v tiskárně samoobslužného terminálu a podobně. V systému Terminal management jsou uložena aktuální data o všech připojených akceptačních zařízeních, důležité jsou pak zejména následující informace:

  • Umístění jednotlivých zařízení.
  • SAM Moduly včetně čísel.
  • Výrobní čísla.
  • Sledování aktuálního stavu a funkčnosti zařízení.
  • Hlášení mimořádných a poplachových stavů.
  • Předání požadavků na servisní zásah
  • Doplnění papíru, výběr hotovosti, atd.
  • Plánování pravidelné kontroly a údržby.
  • Reporting dostupnosti zařízení a výpadků.
  • Evidence jednotlivých přístrojů, a to i po vyřazení přístroje z provozu.

Terminal management společnosti XT-Card je z důvodu velkého počtu akceptačních zařízení nasazen i v projektu univerzit, kde vykonává správu všech terminálů od zařízení pokladen přes samoobslužné automaty až po mobilní terminály.